Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je zmodernizovat stávající systém zpracování dřevěných odpadů dřevařské výroby. Záměrem projektu je využití dřevního odpadu na výrobu ekologických výrobků – dřevěných lisovaných briket. Spalováním briket z dřevního odpadu ve srovnání s fosilními palivy nezatěžuje ovzduší oxidy síry, halogeny a těžkými kovy. Popel vzniklý spalováním briket z čistého dřevního odpadu nepřesahuje 1 % a není ho nutné ukládat na skládky, ale lze ho použít jako kompostový substrát. Výchozí surovinou jsou piliny a hobliny z vlastní výroby bez jakýchkoliv chemických pojiv a bez dalších příměsí. Kusový dřevěný odpad z výroby se taktéž zpracuje pomocí drtiče do formy pilin. Piliny a odpad pak budou usušeny na optimální vlhkost pro lisování cca 8-10 %. Po usušení jsou piliny lisovány pomocí hydraulického lisu. Při dodržení technologického postupu je zaručena výhřevnost na úrovní hnědého uhlí, tj. 18-20 MJ/kg. Doba hoření takto slisovaných briket se pohybuje mezi 180 - 240 minutami. Konečné zabalení briket je provedeno do recyklovatelných polyethylenových obalů na balící lince. Tím dojde k zabránění proniknutí vlhkosti k výrobku a zároveň je s tímto praktickým balením snadná a bezprašná manipulace.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 6 360 000 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 4 484 600 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu 791 400 Kč.


ŘÍDÍCÍ ORGÁN: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR